CAFFE DEL POPOLO เปลี่ยนซอกตึกเป็น คาเฟ่ไซส์มินิ

คาเฟ่ไซส์มินิ โปรเจ็กต์ที่เป็นเสมือนการทดลองงานออกแบบ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ในพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้าง คับแคบ และมุมอับ