25 Year Anniversary Architecture CMU Lecture Series x FLIP

25 Year Anniversary Architecture CMU Lecture Series x FLIP : FACMUAA Lecture Improvement to Professional กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Lecture Series โดย ศาสตราจารย์ ทาคาฮารุ เทะซึกะ ในวาระก้าวสู่ปีที่ 25 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา) และสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน 25 Year Anniversary Architecture CMU Lecture Series x FLIP : FACMUAA Lecture Improvement to Professional กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Lecture Series ในวาระก้าวสู่ปีที่ 25 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ […]

สวนในบ้าน 37: สวนอยู่สบาย Cozy Garden

หนังสือสวนอยู่สบาย Cozy Garden เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-1561-5 พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2559 นักเขียน ธนาศรี สัมพันธรารักษ์ เพ็ชรยิ้ม/ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ จำนวน 160 หน้า ราคา 420 บาท สวนสวย 10 แห่งที่เจ้าของบ้านพิสูจน์แล้วว่า “อยู่สบาย” อย่างแท้จริง ความอยู่สบายในที่นี้ก็มาจากองค์ประกอบต่างๆ ของการใช้งานที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เป็นเจ้าของ และบรรยากาศที่ร่มรื่น ปลอดโปร่ง ส่วนตัวและสวยงาม เป็นสวนที่ตอบรับกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเราได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ใจสบายกายเป็นสุข ท้ายเล่มมีบทความเกี่ยวกับการจัดสวนให้อยู่สบาย โดย ผศ. ดร. ธนาศรี สัมพันธรารักษ์ เพ็ชรยิ้ม อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์