Garden & Farm vol.7 ผลไม้ในสวน

ผลไม้ในสวน เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-18-1546-2 พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2559 จำนวน 120 หน้า ราคา 225 บาท ประเทศไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นอู่ข้าวอู่น้ำและมีพืชพรรณนานาชนิด โดยเฉพาะ “ผลไม้” ซึ่งมีมากชนิดและหลายรสชาติให้ได้ลิ้มลองกันตลอดปี ไปดูกันว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้างที่เราน่าจะปลูกไว้ที่บ้าน เรียนรู้เทคนิคการปลูก การขยายพันธ์ุ การดูแลและเก็บผลไม้ เยี่ยมชมสวนผลไม้เลื่องชื่อและอ่านประสบการณ์การปลูกเลี้ยง การพัฒนาพันธุ์ของเจ้าของสวนและบุคคลหลายอาชีพ การทำเครื่องมือเก็บผลไม้ไว้ใช้เอง ตลอดจนการนำผลไม้มาเครื่องดื่มและของหวาน สั่งซื้อหนังสือที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/

Simply Life and Ordinary Love บ้านแสนรัก ของครอบครัวจงหวัง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “พอเพียง” มานับครั้งไม่ถ้วน แต่อาจไม่มีสักครั้งที่เราจะลงมือทำตามอย่างจริงจัง ทว่าครอบครัวเล็กๆ ที่ฉันเดินทางมาเยี่ยมชมบ้านของพวกเขาถึงจังหวัดชุมพร กลับไม่รีรอที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน

ความสุขที่ยั่งยืน บ้านแสนรักของครอบครัวเตชะไพบูลย์

            หลายเดือนก่อน ฉันค้นเจอกลุ่ม Sustaina- ble People Project ในอินเทอร์เน็ต กลุ่มนี้มี แนวคิดกระจายไอเดียการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน บอก รายละเอียดถึงกิจวัตรในชีวิตประจำวัน โดยลด พฤติกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน การแลกเปลี่ยน สินค้าระหว่างเพื่อนบ้าน ฯลฯ ได้อ่านไอเดียเหล่านี้ ก็ทำให้ฉันสนใจแนวคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข อย่างยั่งยืนขึ้นมาบ้าง และโชคดีที่มีโอกาสได้ลงมือ ทำจริงเมื่อมาเยือน “บ้านนาวิลิต” ของ คุณลิต – วิลิต และ คุณกิ่ง – กิ่งกานต์ เตชะไพบูลย์ ที่อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี           บ้านนาวิลิตเป็นพื้นที่ปลูกและผลิตข้าวแบบ ครบวงจร เกิดจากความตั้งใจของคุณลิตซึ่งอยาก สร้างระบบที่มั่นคงและลดปัญหาหนี้สินให้กลุ่ม เกษตรกร พื้นที่ 8 ไร่ของนาวิลิตจึงเป็นที่รวมกลุ่ม ของเกษตรกรจากหลายจังหวัด มาช่วยกันดูแล […]