เอื้องเทียนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Coelogyne nitida  (Wall. Mss.) Lindl. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นหัวสีเขียว รูปไข่แกมรี เรียงตัวบนเหง้าห่างกันเป็นระยะเท่ากัน ใบ: รูปขอบขนานแกมรี ใบหนา เหนียวและแข็ง   ดอก: ช่อดอกเกิดจากยอดใหม่ทางด้านข้างของโคนหัวเก่า  ช่อดอกโค้งเล็กน้อย ในช่อมี 3-6 ดอก กลีบดอกสีขาว กลีบดอกเป็นแถบแคบ โคนกลีบปากกระดกตั้งขึ้นทั้งสองข้าง ปลายแหลม กลางกลีบปากสีเหลืองอมน้ำตาล ขอบสีน้ำตาล  ออกดอกเดือนเมษายน-มิถุนายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้แขวนประดับสวนหรือบ้านเรือนได้

เอื้องสร้อยทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cleisostoma simodii (Gagnep.) Seidenf. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: กลมยาวและค่อนข้างแข็ง ขึ้นตรงหรือโค้งเอน รากออกตามต้นและยาว มีจำนวนมาก ใบ: อวบน้ำ กลมยาว เรียงเวียนสลับมาเป็นระเบียบ ดอก: ช่อดอกโค้งลง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายกัน และมักชี้ขึ้น ปลายงุ้มเข้าหากัน สีเขียวมีแถบสีน้ำตาลแดงเข้มตามความยาวกลีบ โคนกลีบปากกระดกขึ้นทั้งสองข้าง สีขาวอมเขียว ปากแผ่เป็นแผ่นสามเหลี่ยมปลายตัด ขอบงุ้มสีชมพูสด มีตุ่มเล็กๆ หนาแน่น ออกดอกเดือนมีนาคม-มิถุนายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน

อั้วนวลจันทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Calanthe vestita Lindl. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้ดิน ลำต้น: เป็นหัวรูปรี ขอบเป็นสันมน สีเขียวอมเทา ใบ: คล้ายเอื้องชมพูไพร ทิ้งใบก่อนออกดอก ดอก: ออกเป็นช่อตั้ง ช่อดอกค่อนข้างแน่น ยาว15-30 เซนติเมตร ปลายโค้งลง ดอกมักออกค่อนไปทางปลายช่อ กลีบดอกสีขาว กลีบปากเว้า 3 แฉก กลางกลีบปากมีสีเหลือง ขนาดดอก 2 x 4 เซนติเมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน

เอื้องสายน้ำครั่ง

เอื้องครั่งสายสั้น ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium parishii Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นลำกลมหรือคดโค้ง ยาว 10-30 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.2 เซนติเมตร ขึ้นเป็นกลุ่มไม่มีทิศทางแน่นอน ผิวต้นมีเยื่อกาบใบสีเทาอ่อนอมขาวหุ้ม ใบ: รูปขอบขนานแกมใบหอก ขนาด 8-10 x 2 เซนติเมตร แผ่นใบบาง มี 3-5 ใบ และร่วงเมื่อต้นเจริญเต็มที่ ดอก: ออกตามข้อเป็นช่อสั้น ช่อละ 1-3 ดอก กลีบดอกสีม่วง โคนกลีบปากกระดกห่อขึ้น ขอบฉีกเป็นริ้วละเอียด สีม่วง มีปื้นกว้างสีม่วงเข้ม 2 ปื้นที่กลางกลีบ ดอกขนาด 3.5-5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ […]

เอื้องดอกมะขาม

 เอื้อวข้าวเหนียวลิง ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium delacourii  Guill. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นลำรูปไข่ รูปไข่แกมรีหรือรูปรี ขนาด 2-4×1-1.5 เซนติเมตร ขึ้นเป็นกระจุก ใบ: รูปใบหอก ขนาด 3-4×1.2-1.5 เซนติเมตร แผ่นใบบางและร่วงหลังออกดอก ดอก: ออกเป็นช่อ15-20 ดอก กลีบดอกสีเหลืองอมเขียวอ่อน กลีบปากใหญ่ ขอบด้านปลายฉีกเป็นริ้วยาว สีเหลืองอมน้ำตาล มีเส้นสีน้ำตาลตามความยาวกลีบทางช่วงปลาย ดอกขนาด 2-2.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-กันยายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน