สิงโตร่มใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cirrhopetalum Picturatum  Lodd. ex Lindl. ชื่อพ้อง : Bulbophyllum Picturatum  (Lodd.) Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นหัวรูปรี สีเขียวเข้ม ผิวมัน ขึ้นเรียงกันเป็นกลุ่ม ใบ: รูปรี สีเขียวเข้ม หนาและแข็ง    ดอก: ออกเป็นช่อแผ่เป็นรัศมีเกือบกลม 8-40 ดอก กลีบเลี้ยงด้านบนสีน้ำตาลแดง ปลายยาวเป็นหาง กลีบเลี้ยงคู่ข้างเรียวยาว สีน้ำตาลแดง ด้านหลังสีครีม มีจุดสีน้ำตาลแดงหนาแน่นทางด้านโคน ขอบด้านนอกบิดตัวมาเชื่อมติดกัน ออกดอกเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: […]

สิงโตสยาม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bulbophyllum siamense Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: หัวรูปไข่ มีขนเป็นเส้นยาวรอบโคน ใบ: รูปแถบแกมรูปรี มี 1 ใบ แผ่นใบหนาและเหนียว ดอก: เดี่ยว ก้านดอกยาว 4-6 เซนติเมตร กลีบบานผายออก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีเส้นถี่ๆ สีน้ำตาลตามแนวยาวกลีบ กลีบเลี้ยงด้านข้างทั้งสองกลีบงุ้มเป็นแอ่ง ขนาดดอก 3-4 เซนติเมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน ในธรรมชาติมีกล้วยไม้ที่ลักษณะใกล้เคียงสิงโตสยามอีก 3 […]

สิงโตรวงข้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bulbophyllum sichyobulbon Par. & Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ขึ้นได้ทั้งบนหินและต้นไม้ ลำต้น: หัวรูปไข่หรือรูปไข่แกมรี ผิวมันและมักเป็นร่องห่างๆ ตามยาว ใบ: รูปแถบ แผ่นใบหนาและแข็ง ดอก: ออกเป็นช่อที่โคนหัว ยาว 15-22 เซนติเมตร ช่อดอกแน่น แกนช่อดอกโค้งลง ขอบกลีบเลี้ยงด้านบนและด้านข้างงุ้มเข้า สีเหลือง ด้านนอกสีเขียว มีจุดสีน้ำตาลเข้มหนาแน่น ขอบกลีบเลี้ยงด้านข้างสองข้างเชื่อมติดกัน ดอกขนาด 0.5-1 เซนติเมตร ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ มีกลิ่นคล้ายคาวปลา ออกดอกเดือนมกราคม-พฤษภาคม ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ […]

สิงโตรวงข้าวฟ่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bulbophyllum crassipes  Hook.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: หัวรูปไข่ ขนาด 2.5-4 x 1.5-2 เซนติเมตร ใบ: มีสองใบ รูปขอบขนาน หนาและแข็ง ขนาด 6-15 x 2-2.5 เซนติเมตร ปลายใบมน ดอก: ออกเป็นช่อที่โคนหัว ยาว 10 เซนติเมตร ช่อดอกแน่น ดอกสีเขียว มีจุดสีน้ำตาลแดงหนาแน่น ดูคล้ายดอกเป็นสีน้ำตาลแดง ขอบกลีบงุ้ม ขอบกลีบเลี้ยงด้านข้างสองข้างเชื่อมติดกัน ดอกขนาด 0.5-1 เซนติเมตร มีกลิ่นอ่อนๆ ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: […]