ต้นบุหงาลลิษา ไม้หอมชนิดใหม่ของโลก

ต้นบุหงาลลิษา นักวิจัย มช. พบพืชดอกหอมชนิดใหม่จากจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพรรณไม้ที่หายากและเสี่ยงสูญพันธุ์ ตั้งชื่อว่า “บุหงาลลิษา” ที่มาจาก ลิซ่า Blackpink ศิลปินคนไทยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของนักศึกษา ป.เอก ที่ร่วมทีมวิจัย