ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยีย

ดอกสามเดือน/ดอกหกเดือน/Hydrangea
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
วงศ์ : Hydrangeaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง : 0.50 – 2 เมตร
ลำต้น : แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง
ใบ : รูปไข่ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบหนา เส้นใบเป็นร่องเห็นชัดเจน
ดอก : ออกเป็นช่อกลมแน่นที่ปลายยอด เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 15 – 20 เซนติเมตร ดอกย่อยมี 2 ชนิด ดอกขนาดเล็กเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ส่วนดอกขนาดใหญ่เป็นหมัน เส้นผ่านศูนย์กลางดอกย่อย 1.5 – 3 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาว ชมพู แดง ม่วง และฟ้า
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์
แสงแดด : ครึ่งวัน
สภาพแวดล้อม : ชอบอากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ : บางพันธุ์กำหนดสีดอกได้โดยควบคุมค่าความเป็นกรด – ด่างที่เหมาะสม หากต้องการดอกสีชมพูควรให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัส แต่ถ้าต้องการดอกสีฟ้าให้เติมอะลูมิเนียมซัลเฟตในปริมาณที่พอเหมาะ ถ้ามากเกินไปอาจทำให้รากเน่าได้