หัวใจแนบ

หัวใจแนบ
หัวใจแนบ

หัวใจแนบ / แนบอุรา Satin Pothos, Silk Pothos, Silver hilodendron
ชื่อวิทยาศาสตร์: Scindapsus pictus Hassk. ‘Argyreus’
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก
ความสูง: เลื้อยได้ไกล 1 – 3 เมตร
ลำต้น: กลม สีเขียว มีรากออกมาข้อ
ใบ: เดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปหัวใจกว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 5 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลมโค้งลงไปด้านเดียว โคนใบเว้าซ้อนเหลื่อม แผ่นใบหนาสีเขียวอมเทา มีลายสีเทาเงินแต้มทั่วใบ ก้านใบสั้น มักไม่พบช่อดอก
อัตราการเจริญเติบโต:ช้า
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง
ขยายพันธุ์:ปักชำยอด
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางเกาะกับหลักหรือปลูกเป็นไม้กระถางแขวน  หากได้รับแสงแดดและความชื้นไม่เพียงพอ รากและลำต้นจะไม่เกาะแนบกับพื้นผิวผนัง