อคิลเลีย

ยาร์โรว/Achillea/Yarrow
ชื่อวิทยาศาสตร์: Achillea millefolium L.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น
:  พุ่มสูง 60-80 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้าน มีขน
ใบ: ใบรูปแถบ ขอบจักฟันเลื่อยหรือหยักเว้าเป็นฝอยละเอียด ใบสีเขียวอมเทา
ดอก: ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยขนาดเล็ก 0.5-0.8 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปไข่ 5 กลีบ มีสีขาว เหลือง ชมพู แดง และม่วง กลีบดอกวงในรูปหลอดสีเหลือง
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินปลูกระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ พื้นที่ปลูกควรสูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: แยกกอ เพาะเมล็ด โดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่มีแสง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ดอกไม้แห้ง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในยุโรป เอเชียตะวันตก ชื่อสกุล Achillea ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่ Achilles วีรบุรุษในเทพนิยายกรีก ผู้ค้นพบว่าพืชชนิดนี้เป็นยารักษาโรคได้