ปาล์มระย้าเขียว

Cliff Date Palm/Indian Date Palm/Wild Date Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix rupicola T.Anderson
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว บางต้นแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 6 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร มีรอยหลุดของก้านใบชัดเจน เป็นปาล์มที่ดูอ่อนช้อยคล้ายสิบสองปันนา แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย
ใบ:ขนนก ทางใบยาว 2 – 2.50 เมตร ใบย่อยสีเขียวเหลือบเงินพุ่งออกหลายทิศทาง ก้านใบมีหนาม
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น สีส้ม ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร
ผล: รูปทรงกระบอก ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อผลสุกมีสีเหลืองถึงส้ม
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวันหรือรำไร
ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: ขณะต้นเล็กเหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง หรือย้ายปลูกลงแปลงเมื่อต้นโตขึ้น ชื่อชนิด “rupicola” มาจากภาษาละติน หมายถึงภูเขา ผาหิน ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติของปาล์มชนิดนี้