ปาล์มระย้าเขียว

Cliff Date Palm/Indian Date Palm/Wild Date Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix rupicola T.Anderson ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว บางต้นแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 6 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร มีรอยหลุดของก้านใบชัดเจน เป็นปาล์มที่ดูอ่อนช้อยคล้ายสิบสองปันนา แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ใบ:ขนนก ทางใบยาว 2 – 2.50 เมตร ใบย่อยสีเขียวเหลือบเงินพุ่งออกหลายทิศทาง ก้านใบมีหนาม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น สีส้ม ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร ผล: รูปทรงกระบอก ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อผลสุกมีสีเหลืองถึงส้ม อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ […]