แสลงพันกระดูก

 ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia similis Craib.
b.similis02วงศ์:
Fabaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 8-10 เมตร มีมือพัน
ใบ: รูปไข่หรือค่อนข้างกลม โคนและปลายเว้าลึกเป็นช่องแคบคล้ายใบแฝดติดกัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบลู่ไปด้านหลัง ดอกสีเหลืองอมเขียว โคนกลีบสีชมพู กลีบดอกรูปช้อน 5 กลีบ ยาว 2-3 เซนติเมตร มีก้านเกสรเพศผู้เป็นเส้นยาวสีแดง เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 3 อันและเป็นหมัน 7 อัน ออกดอกเดือนกันยายน-ธันวาคม
ผล: เป็นฝักแบน เมล็ดรูปรี มี 8-10 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามชายป่าผลัดใบและเขาหินปูน