ศรีตรัง

ศรีตรัง
ศรีตรัง

แคฝอย/Brazilian Rose Wood/Green Ebony/Jacaranda
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jacaranda obtusifolia Bonpl.
วงศ์: Bignoniaceae
jacaranda1ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ
ความสูง: 4 – 10 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปทรงไม่แน่นอน โปร่ง
ลำต้น: เปลือกสีน้ำตาลอมเทา
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคี่ ก้านใบรวมยาว 40 – 50 เซนติเมตร เรียงตรงกันข้าม ใบย่อย 12 – 21 คู่ รูปรีหรือรูปขอบขนานแกมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ปลายใบแหลม โคนใบมน ขนาดเล็ก
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกรูปพีระมิด ยาว 5 – 9 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 2 – 4 เซนติเมตร กลีบบาง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีม่วงเข้ม ออกดอกเดือนธันวาคม – มีนาคม
ผล: ฝักสีน้ำตาลอ่อน เมื่อแก่แตกออก เมล็ดมีปีกจำนวนมาก
ดิน: ดินร่วน
น้ำ: มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูกที่เหมาะสม 3 – 8 เมตร ต้นต้องมีอายุ 4 ปีขึ้นไปจึงให้ดอก เหมาะปลูกเป็นกลุ่มเป็นแถวประดับสนาม ถ้าปลูกในภาคเหนือและภาคใต้จะให้ดอกดก หากพื้นที่ปลูกแห้งแล้งมักทิ้งใบหมดต้น เป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เป็นผู้นำเข้ามาปลูก