แอสเตอร์

แอสเตอร์
แอสเตอร์

พีค็อก/Aster/Heath Aster/White Aster/White Heath Aster
ชื่อวิทยาศาสตร์: Symphyotrichum ericoides (L.) G.L.Nesom
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น
: ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 1 เมตร
ใบ: ใบรูปแถบเรียว ก้านใบสั้น
ดอก
: ดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกบาน 1-2 เซนติเมตร สีขาว ดอกวงในสีเหลือง ออกดอกตลอดปี ปัจจุบันมีลูกผสมที่ให้ดอกสีอื่น เช่น สีฟ้าอมม่วง สีเหลือง สีชมพู
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด
: แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกกอ ปักชำกิ่ง หรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ
: นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแปลง ไม้กระถาง และไม้ตัดดอก หลังออกดอกครั้งแรกควรงดให้น้ำ และตัดแต่งกิ่งจนเกือบถึงโคน รดน้ำสม่ำเสมอ จะแตกกิ่งและออกดอกใหม่ได้อีกครั้ง
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดทางตอนกลางและตะวันออกของสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aster ericoides