แมตทิโอลา

โฮรีสต็อก/Matthiola/Hoary Stock
ชื่อวิทยาศาสตร์: Matthiola incana (L.) R.Br. & hybrid
วงศ์: Brassicaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุ 2 ปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 30-80 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปใบหอก ปลายใบแหลมหรือมน แผ่นใบบิดเป็นคลื่นและมีขนปกคลุม
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ปลายยอดชูพ้นใบ ดอกจำนวนมาก กลีบดอกซ้อนกัน ดอกบานขนาด 3-3.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีชมพู สีชมพูเข้ม สีม่วง และสองสี ทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ออกดอกฤดูหนาว
ผล: ผลเป็นฝัก แต่มักไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลงหรือใช้เป็นไม้ตัดดอก
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดทางตะวันตกและตอนใต้ของทวีปยุโรป ชื่อสกุลตั้งขึ้นตามชื่อของ Pietro Andrea Mattioli แพทย์และนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาลี