พุดกังหันใบด่าง

Pinwheel Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Tabernaemontana orientalis R.Br.
วงศ์: Apocynaceae
ประเภท:
ไม้พุ่ม
ลำต้น
:  สูง 30-150 เซนติเมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ:  ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปหอกกลับ ปลายใบแหลมถึงยื่นเป็นติ่งแหลม โคนใบแคบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันเงามีด่างขาวถึงเหลือง
ดอก:  ดอกออกเป็นช่อสีขาว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปทรงกระบอก ดอกบานคล้ายกังหันหรือกงจัก
อัตราการเจริญเติบโต:
  ปานกลาง
ดิน:  ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด: 
แสงแดดตลอดวันถึงครึ่งวัน
น้ำ:  ปานกลาง
การขยายพันธุ์ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ
:  นิยมปลูกประดับสวนได้หลายสไตล์ ทั้งโมเดิร์น สวนยุโรป สวนเมืองร้อน