ยี่เข่ง

คำฮ่อ/Chinese crape myrtle/Crape myrtle/Indian lilac
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Lagerstroemia indica
วงศ์: Lythraceae
ประเภท
: ไม้พุ่มผลัดใบขนาดกลาง
ลำต้น
: สูง 3-7 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลเป็นมัน
ใบ: ใบเดี่ยว รูปรีถึงรูปไข่กว้าง โคนรูปลิ่มกว้างถึงกลม ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเห็นเส้นแขนงใบชัดเจน ท้องใบมีขนสั้น ๆ ปกคลุมอยู่เล็กน้อย  
ดอก: ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกบางและจีบย่น มีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีชมพู สีชมพูเข้ม สีม่วง และสีแดง บริเวณกลางดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก ออกดอกตลอดปี แต่ดกในช่วงหน้าฝนถึงหน้าหนาว
ผล: รูปกลมถึงรี ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต:
ค่อนข้างช้า ปลูกเลี้ยงง่าย
ดิน: ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด:
ชอบแดดจัด ทนแล้งได้ดี
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ
: นิยมปลูกประดับสวน ริมกำแพงและทางเดิน เนื่องจากมีดอกดกและสีสวยสะดุดตา ช่วยพรางทิวทัศน์ที่ไม่สวยงามได้ดี
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในจีนและแถบเทือกเขาหิมาลัย ภาษาจีนเรียกว่า “จีหมุ่ยฮวย” ทำเป็นยาได้ ได้รับชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เนื่องจากเป็นพรรณไม้จากประเทศจีน จึงตั้งคำนำหน้าว่า “ยี่”