ปอร์เซลีน่า

Porcelina Sport ดอกสีขาวครีมอมเหลือง กลายพันธุ์จากต้นที่ปลูกในไทย

Porcelina
วงศ์:
Rosaceae
ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง
ความสูง: 1-1.30 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มสูง ขนาดกะทัดรัด
ใบ: สีเขียวเข้ม
ดอก: เดี่ยวหรือเป็นช่อ 2-3 ดอก ดอกบาน 8-9 ซม.สีขาวครีมหรือขาวอมชมพู ซ้อนกันประมาณ 30 กลีบ กลิ่นหอม ออกดอกดกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) ในหนังสือ Modern Roses จัดเป็นกุหลาบดอกเดี่ยว ทรงดอกสวย ตัดดอกได้