ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้

ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้
ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้

ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ / Elkhorn Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Platycerium coronarium (J.G. Koenig ex Muell.) Desv. 
วงศ์:
Polypodiaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินอิงอาศัย
ใบ: ใบที่ไม่สร้างสปอร์ตั้งตรงขึ้น ยาวได้ถึง 1 เมตร  ปลายด้านบนหยักเว้า ส่วนโคนใบหนา ใบสร้างสปอร์ห้อยลง ยาว 1-3 เมตร แตกแขนงหลายครั้งเป็นแฉกเรียวเล็กจำนวนมาก หากเกิดรวมกันเป็นกอใหญ่จะดูคล้ายม่านสีเขียวสด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เบา เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ กาบเฟินชายผ้าสีดา (รากเฟินชายผ้าสีดา) ผสมกับถ่านทุบและใบไม้ผุ
น้ำ: ปานกลางถึงสูง
แสงแดด: รำไรถึงมาก
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ :  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ชอบความชุ่มชื้น แต่ไม่ชอบอากาศเย็น นิยมทำไม้กระถางหรือปลูกเกาะกับต้นไม้ เพื่อสร้างบรรยากาศของสวนป่าเมืองร้อน