ลิ้นมังกรคานาลิคูลาตา

ลิ้นมังกรงาช้าง ลิ้นมังกรฝักมะรุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria canaliculata Carr
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 50 – 60 เซนติเมตร
ใบ:ใบกลม ออกเรียงสลับระนาบเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 50 – 60 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมแข็ง แผ่นใบแข็งหนา สีเขียวอมเทา มีร่องที่กึ่งกลางใบด้านใน ด้านนอกเป็นร่องริ้วตื้น ๆ ตามความยาวใบ
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดอกสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: ชื่อระบุชนิด canaliculata หมายถึง ร่อง ซึ่งอยู่บนใบ ปัจจุบันมีพันธุ์แคระที่สูงเพียง 30 เซนติเมตร นิยมปลูกลงแปลงประดับสวน