สร้อยอินทนิล

สร้อยอินทนิล
สร้อยอินทนิล

ช่องหูปากกา/ช่ออินทนิล/น้ำผึ้ง/ปากกา/ย่ำแย่/Bengal Clock Vine/Blue Trumpet Vine/Clock Vine/Sky Vine/ Skyflower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Thunbergia grandiflora (Roxb.ex Rottler) Roxb.
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 15-30 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม
ใบ: ใบรูปไข่ถึงรูปหัวใจ กว้าง 7-10 เซนติเมตร ยาว 10-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบหยักฟันเลื่อย บางใบหยักเว้าตื้น 5-7 แฉก ผิวใบสากแข็ง เส้นใบหลัก 3-5 เส้นออกจากโคนใบ
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่งห้อยลง ใบประดับสีเขียวอ่อน 2 ใบหุ้มดอกตูม ดอกรูปกรวย กลีบดอกสีฟ้าอมม่วงหรือสีขาว ( T.grandiflora ‘Alba’) โคนกลีบสีเหลืองอ่อนเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ โคนกลีบล่างมีสีม่วงเข้ม ออกดอกเดือนมีนาคมถึงตุลาคม
ผล: ค่อนข้างกลม ปลายเป็นจะงอย เมื่อแก่แล้วแตก
เมล็ด: เมล็ดค่อนข้างกลม
ดิน: ดินร่วนซุยที่มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: รำไรถึงแสงแดดจัด
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: หมั่นใส่ปุ๋ยคอกจะแข็งแรงและออกดอกดก ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่าง (T. grandiflora ‘Variegata’) ที่ให้ดอกสวยงามเช่นกัน เปลือกและรากนำมาตำพอก แก้ชํ้า อาการบวมและอักเสบ