ลิ้นมังกรไซลินดริกา

s.cylindrica cv.skyline
S.cylindrica cv. Skyline

ลิ้นมังกรงาช้าง/ว่านงาช้าง/ว่านงู
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria cylindrica Bojer
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่มใหญ่ สูงถึง 1 เมตร
ใบ: กลม ออกเรียงสลับระนาบเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ยาว 50 – 100 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบแข็งหนา มีร่องเล็ก ๆ ยาวตลอดใบ สีเขียวอมเทาถึงสีเขียวเข้ม
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด ยาว 60 – 90 เซนติเมตร กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ประมาณ 2.5 เซนติเมตร สีขาวอมชมพูเรื่อ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางและลงแปลงประดับสวน