ลิ้นมังกร ฟูทูราทวิสต์ ซิสเตอร์สึนามิ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria trifasciata hort. ex Prain cv. Futura Twisted Sister Tsunami
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 30 – 50 เซนติเมตร
ใบ: แบน ออกเวียนสลับ กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบบิด ขอบใบมีแถบด่างสีเหลือง คล้ายกับ S. trifasciata cv. Futura Golden Compacta ต่างกันที่กลางใบเป็นลายสีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา
ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นชนิดที่กลายพันธุ์ในญี่ปุ่น เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน