อัลลูออเดียโพรเซอรา

ไม้กระถาชื่อวิทยาศาสตร์: Alluaudia procera (Drake) Drake
วงศ์: Didiereaceae
ประเภท: ไม้ต้น
alluaudia proceraความสูง: เมื่อโตเต็มที่สูงได้ถึง 20 เมตร
ลำต้น: กลม สีเทาเป็นมันเงา มีหนามเรียงเวียนรอบต้น ยาว 2 – 2.5 เซนติเมตร ระหว่างร่องหนามมีใบ ลำต้นมีน้ำจำนวนมาก
ใบ: รูปไข่กลับถึงรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ขนาด 0.7 – 2.5 เซนติเมตร
ดอก: ดอกมีขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองอมส้ม
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: น้อย ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ดหรือปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: ควรปลูกกลางแจ้งในที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ใช้จัดตกแต่งสวนแบบทะเลทราย สวนหิน เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ระยะปลูกประมาณ 1.20 – 1.80 เมตร ควรใช้ความระมัดระวังในการปลูก ไม่ควรปลูกในที่สาธารณะและสนามเด็กเล่น ลำต้นประกอบไปด้วยน้ำจำนวนมากและเปลือกหนาทำให้ทนทานต่อไฟไหม้ เช่น ไฟป่า