ก้ามปูหลุด

ก้ามปูหลุด
ก้ามปูหลุด

พระยาลิดตีนปู/ก้ามปู/Silver Inch Plant/Silvery Wandering Jew/Wandering Jew
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tradescantia zebrina Bosse
วงศ์: Commelinaceae
ประเภท: ไม้เลื้อย
ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร
ทรงพุ่ม:-
ลำต้น: อวบน้ำและทอดเลื้อยตามผิวดิน ยอดชูตั้ง
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปไข่ กว้าง 1.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 8 เซนติเมตร สีเขียวเข้มหรือสีเขียวปนม่วงแดง มีแถบสีเทาเงิน 2 – 3 แถบพาดตามความยาวใบ ใต้ใบสีม่วงแดง
ดอก: เป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด สีชมพูอมม่วงมี 3 กลีบ
ผล: ยาวรี ผลแก่แตก มี 1 – 2 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ : ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกคลุมดิน เป็นไม้กระถางแขวน หรือแซมกับพรรณไม้ขนาดใหญ่ใบเขียวในสวนแนวตั้ง ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่สวยงาม ควรตัดแต่งกิ่งที่มีสีปกติออก เพื่อให้แตกกิ่งใหม่ที่มีลายด่างสม่ำเสมอ ลำต้นเป็นยารักษาแผลไฟไหม้หรือนำกากมาพอกฝี ใบใช้ต้มน้ำดื่มช่วยลดอาการบวม