พุดเวียดนาม

พุดเวียดนาม
พุดเวียดนาม

Cape Jasmine/Gardenia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gardenia jasminoides J. Ellis
วงศ์: RUBIACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง
ความสูง: 1-2 ม.
ทรงพุ่ม: แตกยอดเป็นพุ่มแน่นจำนวนมาก
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ ตรงกันข้าม รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันทั้งสองด้าน
ดอก: ดอกเดี่ยว สีขาว ออกที่ปลายยอด โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดสีขาว เมื่อบานมีขนาด 5 ซม.ดอกบานสองวันแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนตลอดวัน ออกดอกตลอดปี แต่ออกดกมากในช่วงต้นฤดูฝน
ผล: ผลรูปรี ยาว 3 ซม.
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ถ้าหมั่นตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งจะช่วยให้ดอกดกขึ้น หากปลูกในที่แห้งแล้งจะโตช้าและไม่ออกดอก เหมาะกับสวนไทย ปลูกลงกระถางหรือปลูกลงแปลงกลางแจ้งก็ได้