คอร์นฟลาวเวอร์

คอร์นฟลาวเวอร์
คอร์นฟลาวเวอร์

Bachelor’s Button/Bluebottle/Cornflower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centaurea cyanus L.
วงศ์ : Asteraceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี
ความสูง 30 – 90 เซนติเมตร
ใบ : รูปใบหอกแกมรูปแถบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือหยักตื้น แผ่นใบสีเขียวอมเทา ผิวใบมีขนสีขาว ใต้ใบและเส้นกลางใบสีแดง
ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 – 4 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปกรวย ปลายแยกเป็นแฉก ดอกสีขาว ชมพู แดง ม่วง และฟ้า กลีบดอกวงในรูปหลอดสีเข้มกว่ากลีบดอกวงนอก
ดิน : ดินร่วนปนทรายที่มีความเป็นด่างเล็กน้อย
แสงแดด : เต็มวัน
สภาพแวดล้อม : อากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ระยะเวลาเพาะเมล็ดจนออกดอก 90 – 120 วัน
 การใช้งานและอื่นๆ : เป็นวัชพืชที่ขึ้นทั่วไปในไร่ข้าวโพด จึงได้ชื่อว่า “คอร์นฟลาวเวอร์” นอกจากนี้ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติ ของประเทศเยอรมนีอีกด้วย