สร้อยสุวรรณา

สาหร่ายดอกเหลือง/หญ้าสีทอง/เหลืองพิศมร
ชื่อวิทยาศาสตร์: Utricularia bifida L.
วงศ์: Lentibulariaceae
ประเภท: พืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก อายุเพียงหนึ่งปี
ความสูง: 10 -15 เซนติเมตร
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเวียนรอบโคนต้น สร้างถุงเล็กๆ เพื่อดักจับแมลงบนใบหรือแตกออกจากไหล ทิ้งใบก่อนออกดอก
Utricularia bifidaดอก: เป็นช่อกระจะตั้งขึ้นและแทงขึ้นจากโคนต้น แต่ละช่อมี 1- 8 ดอก ขนาด 0.6 -1 เซนติเมตร กลีบบนขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ดอกสีเหลืองเข้ม
ผล: แบนทรงรี ภายในมีเมล็ดสีดำอมน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมาก ออกดอกเดือนสิงหาคม – มกราคม
ดิน: ดินร่วนปนทราย
น้ำ: มาก ชอบชื้นแฉะ ชอบความชื้นสูงและอากาศเย็น
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางเล็กๆ แต่ควรใส่น้ำหล่อไว้ให้ชุ่มชื้นตลอดเวลากระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ในธรรมชาติมักขึ้นรวมกันเป็นทุ่งบนลานหินที่มีแสงแดดตลอดวันและน้ำท่วมขัง หรือชายน้ำทางภาคอีสาน และพื้นที่ใกล้กับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เป็นดอกไม้ป่า 1 ใน 5 ชนิดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานชื่อไว้