พระจันทร์ครึ่งซีก

บัวครึ่งซีก
chinensis002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Lobelia chinensis Lour.
วงศ์: Companulaceae
ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 8-15 เซนติเมตร
ลำต้น: สีแดง เล็กเรียว ทอดนอนไปตามพื้นดิน
ใบ: รูปใบหอกเรียวเล็ก สีเขียวสด ไม่มีก้านใบ
ดอก: เดี่ยว กลีบเล็กเรียว 5 กลีบ เรียงเป็นครึ่งวงกลมด้านบน สีขาวหรือขาวอมชมพูและมีสีแดงเรื่อ ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามสนามหญ้าที่ชุมชื้นและสวนสมุนไพร เป็นสมุนไพรรสเย็น สุขุม ต้นใช้บำรุงปอด แก้วัณโรค หืด ไอ แน่นหน้าอก เจ็บสีข้าง ปอดพิการ ขับปัสสาวะ หรือใช้ทาภายนอกดับพิษ แก้บวม อมแก้เจ็บคอและใช้ผสมยานัตถุ์