กระดุม

กระดุมใบ
spermacoce002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Spermacoce laevis Lamk.
วงศ์:
Rubiaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 15-50 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นเหลี่ยม ตั้งตรงหรือทอดเอน
ใบ: รูปรีแกมขอบขนานถึงใบหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียวเข้มหรือเขียวปนน้ำตาลแดงถึงม่วงดำ ยาว 2-6 เซนติเมตร มักไม่มีก้านใบ
ดอก: ช่อดอกเป็นกระจุกกลมแน่นที่ซอกใบ กลีบดอก 4 กลีบ โคนกลีบติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายเรียวแหลม สีขาวหรือขาวอมชมพู ขนาดเล็กมาก
ผล: แห้ง แตก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามริมทาง ทุ่งหญ้า ทุ่งนาไปจนถึงที่ค่อนข้างแห้ง **ชื่อพ้อง Borreria laevis (Lamk.) Griseb.