สะเดาดิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lobelia alsinoides Lamk.
lobelia als002วงศ์:
Lobeliaceae
ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช
ความสูง: 10-50 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นสันเหลี่ยม ตั้งตรง
ใบ: เดี่ยวออกสลับ รูปแถบถึงรูปไข่ ขนาด 1-1.5 X 1.5-2.5 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อย
ดอก: เดี่ยวออกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 2-4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลมสีแดง ดอกสีม่วงหรือฟ้าอมม่วง โคนกลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ด้านล่าง 3 แฉก มีแต้มสีขาว ส่วนด้านบน 2 แฉกเชื่อมติดกัน ตรงกลางหยักเว้า
ผล: มีเนื้อนุ่ม ขนาดเล็ก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทรายหรือดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามทุ่งหญ้า ทุ่งนา บริเวณที่ชุ่มชื้น ตั้งแต่พื้นราบไปจนถึงดอยสูงทางภาคเหนือ