แสยก

 มหาประสาน/Slipper Flower/Jew bush
jewbush02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 1 เมตร
ลำต้น: สีขียว คดงอไปมา มีน้ำยางสีขาว พุ่มกว้าง 0.50 เมตร
ใบ: รูปรีถึงรูปไข่ ใบหนา ขอบใบเป็นคลื่นเล็กๆ สีเขียวอ่อนปนขาวหรือขาวปนแดง ใบอาจร่วงก่อนมีดอก
ดอก: สีแดง ออกตามปลายกิ่ง รูปร่างคล้ายรองเท้าแตะ (Slipper ) ปลายเรียวแหลม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไรถึงจัด
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 15-30 เซนติเมตร หรือ 16 ต้น/ตารางเมตร ปลูกหน้ารั้วหรือเรียงเป็นแถวเพื่อกำหนดขอบเขตในสวน