ปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำแบบมืออาชีพ EP.5

Description

ปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำแบบมืออาชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 26 นาที

  • สอนโดย คุณนุย-สุภศักดิ์ ดิษยบุตร ประธานชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำแห่งประเทศไทย
  • รวมทุกเทคนิคที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทั้งมือใหม่และผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ สามารถนำไปใช้เพื่อปลูกเลี้ยงในบ้านหรือเชิงการค้าให้ได้ผลจริง
  • เรียนรู้ครบถ้วนทั้งการปลูกเลี้ยงและเทคนิคการขยายพันธุ์แบบต่าง ๆ ต่อยอดสู่มืออาชีพ
  • รู้จักสายพันธุ์แคคตัสและไม้อวบน้ำน่าปลูกเลี้ยงและมีศักยภาพในท้องตลาด

คอร์สปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ เริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับมือใหม่และผู้ที่ปลูกมาแล้วสักระยะที่ต้องการเรียนรู้วิธีการปลูกเลี้ยงให้ได้ผล ละเอียดตั้งแต่การเตรียมดินปลูกแคคตัสและไม้อวบน้ำที่เหมาะสม การย้ายปลูกอย่างถูกวิธี วิธีการขยายพันธุ์แคคตัสและไม้อวบน้ำแบบต่างๆ ได้แก่ การเพาะเมล็ด การปักชำใบ การคว้านยอด การต่อตอ เป็นต้น เทคนิคการดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการออกแบบโรงเรือนและพื้นที่ใช้สอยในโรงเรือนที่เหมาะสม เพื่อให้ปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำประสบผลสำเร็จ สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้เสริมในอนาคต

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนในคอร์สปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำแบบมืออาชีพ

  • แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญในการปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ
  • เรียนรู้เทคนิคการเตรียมวัสดุปลูกแบบง่าย ๆและแบบแอดวานซ์สำหรับมืออาชีพ
  • เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ เช่น เพาะเมล็ด การชำหน่อ การปักชำใบ การคว้านยอด การต่อตอ
  • การออกแบบโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ ความสำคัญในการสร้างโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดพื้นที่ใช้สอย และระยะในโรงเรือน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจปลูกเลี้ยงแคคตัสเป็นงานอดิเรกและต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้เสริม

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์

Ep.1 การเตรียมดินแบบมือใหม่สูตรพื้นฐาน และสูตรแอดวานซ์อย่างมืออาชีพ
Ep.2 เทคนิคเพาะเมล็ดและชำหน่อ ต่อยอดสู่มืออาชีพ
Ep.3 เทคนิคการควักยอดและชำใบ มือใหม่ก็ทำได้
Ep.4 “ต่อตอ” อย่างไร ให้ต่อติด โตไว แข็งแรง
Ep.5 รูปแบบโรงเรือน และการเลือกพื้นที่ปลูกแคคตัส และไม้อวบน้ำ

VDO Clip

รายการ บ้านและสวน CLASSROOM คลิปทั้งหมด