Lesson 4 Wood Working ไต้ลิ้ม

Description

สร้างแบรนด์งานไม้ให้เป็นจริงหลังเกษียณ

เรียนรู้การเก็บไม้ให้ใช้งานได้กว่า 50 ปี ดูไม้เก่าจากกองไม้เก่าให้เป็นว่าไม้ที่มีอยู่เป็นไม้อะไร ทั้งสัก ประดู่ มะค่า ตะเคียน ตะแบก และอื่นๆ พร้อมกับขั้นตอนการผลิตม้านั่งดีไซน์เฉพาะตัว ตั้งแต่เริ่มต้นคิดหาไอเดีย ออกแบบ และประกอบทุกชิ้นส่วนจนออกมาเป็นสตูลด้วยงานช่างไม้ล้วนๆ ไปจนถึงวิธีการขายในตลาดจริง จากคนที่ไม่เคยทำงานไม้มาก่อน แต่เปี่ยมไปด้วยแรงขับดันและทรัพยากรที่มีอยู่ตรงหน้า

ในบทเรียนประกอบด้วย

Lesson 1 Getting Started in Woodworking
Lesson 2 Knowing Wood
Lesson 3 Making a Wooden Chair
Lesson 4 สร้างแบรนด์งานไม้ให้เป็นจริงหลังเกษียณ

VDO Clip

รายการ บ้านและสวน CLASSROOM คลิปทั้งหมด