Research Studio Panin

Research Studio Panin สตูดิโอเจ้าของรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่มุ่งเน้นความงาม สเปซ และฟังก์ชันที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในสภาพอากาศร้อนชื้น ก่อตั้งขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ และคุณธนาคาร โมกขะสมิต

งานออกแบบของ Research Studio Panin มักให้ความสำคัญเรื่องช่องเปิด ประตู หรือหน้าต่างในทิศที่เหมาะสม เพื่อสร้างเส้นทางให้แสงได้เข้าถึง ลมได้พัดผ่าน สร้างภาวะน่าสบายให้เจ้าของบ้านสามารถอยู่อาศัยในบ้านที่มีบรรยากาสโปร่งสบาย

  • ที่อยู่ : 4 ถนนพหลโยธิน 63 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
  • โทรศัพท์ : 08-6772 -7777, 08-9140 – 1019
  • www.researchstudiopanin.com