OAAS (The Office of design and research for Appropriate Aesthetic)

โอเอเอเอส

  • ที่อยู่ : 89 ซ.อภัยทาน ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.10170
  • โทรศัพท์ : 0875565302
  • Facebook : https://www.facebook.com/OAASpage
  • Website: –
  • Instagram: https://www.instagram.com/oaas_ig

OAAS ย่อมาจาก The Office of Design and Research for Appropriate Aesthetic

เราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมที่ดีนั้นคือผลลัพธ์ของการจัดการความสมดุลของงบประมาณที่ให้ การใช้งานที่จำเป็น และความงามตามอัตวิสัยอันเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือใหญ่ มีงบประมาณน้อยหรือมาก งานเชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยส่วนตัว เราพึงหาเอกลักษณ์ของแต่ละโครงการให้จงได้ และหวังว่าเราจะสามารถสร้างบรรยากาศของความร่วมมือกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ ให้เสมือนเป็นทีมในการร่วมสร้างงานสถาปัตยกรรมที่ดีดังกล่าวนั้นขึ้นมาจนสำเร็จ