ปาล์มประดับ : Ornamental Palm ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

ชุดไม้ดอกไม้ประดับ ลำดับที่ 37 : Ornamental Palm ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-289-196-1
นักเขียน ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
บรรณาธิการ อุไร จิรมงคลการ
จำนวน 304 หน้า
ราคา 530 บาท
ในโลกนี้มีปาล์มอยู่มากถึง 4000 ชนิด และส่วนใหญ่ก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน ในบ้านเราก็มีปาล์มพื้นเมืองหลายชนิดที่สำคัญ และนิยมนำมาใช้จัดสวน โดยเฉพาะการจัดสวนในสไตล์เมืองร้อน มาเรียนรู้เทคนิคการปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ์ และชมพรรณปาล์มกว่า 200 ชนิด


พรรณปาล์มอีกมากมายที่นี่