มะลิในเมืองไทย

Jasmine in Thailand หนังสือมะลิ ในเมืองไทย ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-974-289-326-2
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2556
นักเขียน ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
นักแปล ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา
บรรณาธิการ อุไร จิรมงคลการ
จำนวน 212 หน้า
ราคา 495 บาท

มะลิ เป็นไม้ดอกหอมที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและนิยมใช้จัดสวน เนื้อหาในเล่มรวบรวมมะลิพันธุ์พื้นเมืองที่มีปลูกเลี้ยงอยู่ในเมืองไทยจำนวน 36 ชนิด มะลินำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 23 ชนิด และมะลิพื้นเมืองที่สูญพันธุ์ไปแล้วอีก 3 ชนิด


มะลิ…ดอกไม้สื่อรักแทนใจ เยื่อใยความปรารถนาดี