บ้าน บ้าน ฉบับที่ ๒

บ้าน บ้าน ฉบับที่ ๒

 บ้านฉันสวย ฉันแต่งเอง

หมายเลขสากลประจำหนังสือ 978-616-207-492-9

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2554

นักเขียน ภัทรสิริ อภิชิต

ขนาดหนังสือ 15×21 ซม. ปกอ่อน

ราคา 195 บาท

“บ้าน บ้าน” ฉบับนี้พาไปรู้จักคนที่มีความมุ่งมั่นกับการตกแต่งบ้าน ที่อาจไม่ใช่ “บ้านสวย” ในสายตาทุกคน แต่ก็เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เป็นบ้านของคนที่รู้จักความต้องการของตัวเองและเต็มไปด้วยความรู้สึก ซึ่งเราเชื่อว่าบ้านแบบนี้ล่ะที่จะกระตุ้น “ต่อมประดับประดา” อันน่าจะมีอยู่ในมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ให้ตื่นขึ้น เปลี่ยนมุมมอง และสร้างความภูมิใจในการได้ลงมือทำอะไรเอง

นอกจากการลงมือแต่งเองแล้ว บ้านทุกหลังในเล่ม ยังมีข้อจำกัดที่ท้าทายคนรักการแต่งบ้านเหมือนๆ กันคือ ขนาดของบ้านที่ค่อนข้างเล็กถึงเล็กมาก ทว่ามีข้าวของจำนวนเยอะถึงเยอะมาก การจัดการให้บ้านดูสวยและไม่รกได้ต้องอาศัยทั้งความสามารถในการจัดระเบียบและรสนิยมที่ดี

นอกจากนี้ ในเล่มยังมีเรื่องราวของ ชุมชนศิลปะที่เชียงใหม่ ศิลปะ-ศิลปิน และร้านค้าอารมณ์อุ่น ซึ่งเกิดจากคนที่ลงมือทำอะไรเอง ทำอย่างเต็มที่และภูมิใจนำเสนอสู่สายตาสาธารณะเช่นกัน

สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/


5 บ้านจัดสรร ตกแต่งให้เป็นบ้านจัดสวย