Pocket garden Vol.3 สวนสวยกินได้

Pocket garden Vol.3 สวนสวยกินได้

“สวนสวยกินได้”

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรก

บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์

ขนาดหนังสือ

ราคา

“สุขภาพดี เริ่มต้นที่ดิน”

สวนกินได้” จึงเป็นคำตอบที่นอกจากช่วยแก้ปัญหาสุขภาพแล้ว ยังตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นเครื่องมือสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน ช่วยคลายเหงาและเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆ เมื่อประโยชน์ของสวนกินได้มีมากมายขนาดนี้ ก็น่าจะถึงเวลามาเริ่มต้นทำสวนกัน..และไม่ว่าคุณจะปลูกพืชผักชนิดไหน จำนวนมากน้อยเพียงใด แต่ผลผลิตที่ได้เมื่อนำมาประกอบอาหาร ย่อมนำความภาคภูมิใจมาให้แก่ผู้ปลูกทั้งสิ้น

Pocket Garden เล่ม ”สวนสวยกินได้” นี้ พาคุณๆ ไปชมเรื่องราวสนุกๆและความภาคภูมิใจของเจ้าของสวนกินได้แต่ละคน  ในคอลัมน์ Garden Today.. สวนสวยในพื้นที่ส่วนตัว มีแปลงปลูกผักเล็กๆแบบพอดีสำหรับสองคน “สวนผักแนวตั้งของคนรักอาหาร” ซึ่งใช้พื้นที่ริมกำแพงและริมระเบียงให้เกิดประโยชน์..“สวนผักรักเรียนรู้” ซึ่งแม้จะปลูกผักบนพื้นซีเมนต์แต่ด้วยความใส่ใจทำให้ผักงอกงามได้ไม่แพ้การปลูกบนดิน และ ”แรงบันดาลใจในสวนผักบ้านคุณตา”บ้านขนาด 100 ตารางวา แถบสุขุมวิท เป็นบ้านตัวอย่างในการพึ่งพาตัวเอง ซึ่งรับรองว่าหากคุณได้เข้าไป จะเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาศักยภาพของตัวเองไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งกลับมาอย่างแน่นอน

สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/


มาปลูกผักสวนครัวไว้กินกันเถอะ