Vertical & Roof Garden

I love garden Vol.4: จัดสวนสวยบนผนังและหลังคา
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-974-289-324-8
พิมพ์ครั้งแรก: กันยายน 2554
พิมพ์ครั้งที่ 2: กุมภาพันธ์ 2555
นักเขียน: รศ.พาสินี สุนากร และทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
จำนวน 160 หน้า
ราคา 395 บาท
แนวทางการจัด สวนแนวตั้ง สวนบนผนังและหลังคา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้าน อาคาร และชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด และสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับพื้นที่ เรียนรู้เทคนิคการทำสวนแนวตั้งและสวนหลังคาในรูปแบบต่างๆ การใช้พรรณไม้ วัสดุปลูก ตลอดจนการบำรุงรักษาสวนให้สวยงามอยู่เสมอ พร้อมตัวอย่างการจัดสวนแนวตั้งและสวนหลังคาแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ


ไอเดียจัด สวนแนวตั้ง พร้อมพรรณไม้