บ้านและสวน ฉบับพิเศษ Tropical Suburban & Country Homes

หนังสือเล่มนี้รวมบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการอยู่อาศัยที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รวมถึงเชิดชูวิถีการอยู่อาศัยที่คำนึงและสอดคล้องกับธรรมชาติ ให้เป็นแง่หนึ่งของแนวทางการใช้ชีวิตที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยวิกฤตทางสภาพแวดล้อมในเวลานี้ หนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เล่มนี้ จึงรวบรวม  บ้านชานเมืองและบ้านชนบท 10 หลัง จาก 4 ประเทศในอาเซียน ที่แสดงถึงการอยู่อาศัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นแนวทางการออกแบบ บ้านชานเมืองและบ้านชนบทให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้เขียน: กรกฎ หลอดคำ

ราคา : 450 บาท