beginner series : Knitting

beginner series : Knitting

 นิตติ้ง (knitting)

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรก

นักแปล จารุวรรณ ชิมาซากิ

ขนาดหนังสือ 21×26 ซม. ปกอ่อน

ราคา 195 บาท

พื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้หัดถักนิตติ้ง
– รู้จักวัสดุ+อุปกรณ์ต่างๆ และวิธีใช้งาน
– ฝึกฝีมือกับเทคนิคการถักลวดลายพื้นฐานต่างๆ  เป็นชิ้นงานต่างๆเพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน