Beginner Series : Embroidery

Beginner Series : Embroidery

ปักผ้า

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรก

นักเขียน สำนักพิมพ์บูติก ประมเทศญี่ปุ่น

นักแปล อรสุม ตรีอมรเลิศ

พื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้หัดปักผ้า
– รู้จักวัสดุ+อุปกรณ์ต่างๆ และวิธีใช้งาน
– ฝึกฝีมือกับเทคนิคลายปักผ้าพื้นฐาน และการนำไปใช้ตกแต่งชิ้นงานรูปแบบต่างๆเพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน