Beginner Series : patchwork for Beginner

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรก

นักเขียน ชิอากิ ทสึคาดะ

นักแปล นิชยา ศิริธร

ขนาดหนังสือ 21×26 ซม. ปกอ่อน

ราคา 195 บาท

พื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ฝึกหัดเย็บแพตช์เวิร์คและควิลต์

• รู้จักวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ และรู้เรียนรู้วิธีการใช้
• ฝึกมือกับเทคนิคการทำงานต่างๆ อาทิ การต่อผ้าแบบเส้นตรง เส้นโค้ง การกุ๊น และการประกอบเป็นชิ้นงานเพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน