my little farm vol.4 มาเลี้ยงปลากัดกัน

my little farm vol.4 มาเลี้ยงปลากัดกัน

มาเลี้ยงปลากัดกัน-Betta Splenders

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-616-18-1158-7
พิมพ์ครั้งแรก: กุมภาพันธ์ 2559
นักเขียน: ภวพล ศุภนันทนานนท์
บรรณาธิการ: อุไร จิรมงคลการ
จำนวน 52 หน้า
ราคา 195 บาท

ปลากัดเป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น ด้วยฝีมือการพัฒนาสายพันธุ์ของคนไทย ทำให้ปลากัดมีสีสัน ลวดลายสวยงาม แปลกตา จนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในบ้านเราและต่างประเทศ เป็นธุรกิจเล็กๆ ที่ทำรายได้ในกับคนไทยและประเทศไทย

มาเรียนรู้พื้นฐานการเลี้ยง การเพาะพันธุ์และการดูแลปลากัดไว้ดูเล่นหรือสร้างรายได้กันค่ะ

สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/