บ้านและสวน ฉบับพิเศษ 2019/2 MODERN VERNACULAR HOMES

หนังสือแบบบ้าน

รวมบ้านสวยที่อิงแนวคิดการออกแบบซึ่งพัฒนาจากความเป็นพื้นถิ่นของประเทศแถบเอเชีย โดยมีหลักพื้นฐานใกล้เคียงกันคือเรื่องการเปิดผนังให้มีช่องผ่านของแสงและลมธรรมชาติ หนังสือแบบบ้าน

การทำใต้ถุนบ้านให้ปลอดโปร่ง ชายคาที่ยื่นยาวเพื่อป้องกันน้ำฝน พื้นที่โล่งส่วนกลางสำหรับใช้สอยและรับแขก ตลอดจนการใช้วัดสุธรรมชาติ เมื่อนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและดีไซน์จากประเทศตะวันตกจึงกลายเป็นสไตล์ที่แสดงออกถึงยุคสมัยของความเป็นสากลที่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น ทำให้เกิดงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเข้ากับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

 

  • ผู้เขียน : กองบก.นิตยสารบ้านและสวน
  • บาร์โค้ด : 9786161830526
  • ราคา : 295.00 บาท

HOUSE PLANS แบบบ้านอยู่สบายในเขตเมือง