Pocket Garden vol.1″Small Space”

Pocket Garden vol.1"Small Space"

“Small Space”

หมายเลขมาตรฐานประจำหนังสือ 978-616-18-

พิมพ์ครั้งแรก

บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์

ขนาดหนังสือ…. ปกอ่อน

การออกแบบสวนพื้นที่เล็กให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยนำเสนอผ่านตัวอย่างสวนที่ถูกออกแแบบไว้อย่างน่าสนใจ พร้อมข้อควรคำนึงในการออกแบบ สวนขนาดเล็ก รูปแบบต่างๆ ผ่านคำแนะนำจากนักออกแบบฝีมือเยี่ยม อย่าง Little Tree สุขเย็นการ์เด้น และกิ่งก้านใบ รวมถึงตกแต่งมุมต่างๆที่เคยถูกหลง ลืมให้กลับมาสดใสน่าใช้งาน เช่น มุมนั่งเล่นหน้าบ้าน มุมแคบข้างบ้าน และมุมข้างบันได จากนั้นมา DIY โต๊ะและชั้นวางของ รวมถึงทำของแต่งสวนที่เหมาะกับสวนขนาดเล็ก