99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน

หนังสือ99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน

เล่มนี้จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษา โดยนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารประเภทบ้านเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมายคือคนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารหรือกำลังจะสร้างบ้าน หรือกำลังสร้างบ้าน หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้านได้เช่นกัน

  • ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
  • สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
  • ประเภทของสินค้า : Books
  • บาร์โค้ด : 9786161819699
  • ราคา : 225 บาท

อ่านส่วนหนึ่งจากหนังสือ : เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอย่างไรไม่ให้น้ำรั่ว