เลือกปลูกต้นไม้ในสวนกินได้

รั้วกินได้ ต้นไม้สำหรับปลูกริมรั้ว

กุ่มน้ำ

ต้นไม้กินได้ ต้นกุ่มน้ำ

เมื่อผลัดใบหมดต้นจะเห็นดอกสีขาวและเปลี่ยนเป็นเหลืองสวยงาม มีรากลึกและแผ่กว้าง สามารถปลูกริมน้ำหรือในพื้นที่ซึ่งมีน้ำใต้ดินสูง ช่วยลดการกัดเซาะริมตลิ่งได้เป็นอย่างดี ดอกและใบอ่อนสามารถนำมาดองหรือต้มเป็นผักจิ้มรับประทานคู่กับน้ำพริกหรือกับข้าวชนิดอื่นได้

จิกน้ำ

ต้นไม้กินได้ ต้นจิกน้ำ

ใบมีขนาดใหญ่เป็นมันสวย เมื่อเวลามีดอกจะออกเป็นช่อระย้าสวยงาม และจะทิ้งใบเหลือเพียงใบอ่อนสีแดง แหมาะจะปลูกริมน้ำหรือศาลาในสวน เพราะทนน้ำท่วมขัง ทั้งยังมีรากที่ช่วยยึดตลิ่งได้ดี ยอดอ่อนและดอกอ่อนสามารถรับประทานเป็นผักสดหรือจิ้มกับแจ่ว ลาบ น้ำตก และน้ำยาขนมจีนได้ ให้รสชาติมันปนฝาดแต่ช่วยให้เจริญอาหารได้ดีมาก

โสกน้ำ

ต้นไม้กินได้ ต้นโสกน้ำ

ควรปลูกริมน้ำเพื่อเป็นฉากหลังของพื้นที่ให้ร่มเงา มีทรงพุ่มหนาให้ใบอ่อนสีเขียวอ่อนเด่นตัดกับใบแก่ดูสวยงาม และออกดอกสวยสีแดงส้ม ใบอ่อนและดอกสามารถทำแกงส้ม ยำ หรือทำผักจิ้มน้ำพริกได้

สารภี

ต้นไม้กินได้ ต้นสารภี

มีเรือนยอดเป็นทรงพุ่มทึบ ใช้ปลูกเพื่อให้ร่มเงาและบังลมได้ อีกทั้งยังมีดอกที่หอมและพุ่มใบที่สวยงาม ผลสารภีเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองอมส้ม ให้รสชาติหวาน ใช้รับประทานเป็นผลไม้สดได้หรือนำไปแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ ได้ เช่น น้ำผลไม้ ไวน์ แยม และยังเป็นอาหารของนกได้อีกด้วย

ไผ่เลี้ยง

ต้นไม้กินได้ ต้นไผ่เลี้ยง

ทรงพุ่มและทรงใบสวยงามขึ้นเป็นลำดูหนาเหมาะจะปลูกเป็นฉากหลังเพื่อบังสายตาและเป็นแนวรั้วกันลม สามารถปลูกคู่กันตามแนวทางเดินหรือถนนขนาดเล็กในสวนให้ความรู้สึกเป็นซุ้มธรรมชาติ หน่อนำมาปรุงอาหารได้หลายวิธี โดยมากมักนำมาเป็นส่วนประกอบของแกงหลายอย่าง เช่น แกงส้ม แกงหมูหง หรือแกงเขียวหวาน หรือนำไปต้ม ผัดและดองใส่น้ำพริกหรือทำยำหน่อไม้ก็ได้

 

ดูต้นไม้กินได้ชนิดอื่นหน้า3